Soulful Sessions

Terms & Conditions

De aankoop van producten en tickets gedaan via www.soulfulsessions.be houdt de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. SOUL BV, gevestigd te Mechelsesteenweg 82 bus 12 , 2018 Antwerpen en ingeschreven in het KBO onder ondernemingsnummer 0804.730.509 (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd) treedt hierbij op als dienstverlener met betrekking tot de verkoop van producten en tickets voor “Soulful Sessions”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en bestellingen gedaan via deze website bij. Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Soulful Sessions moet de klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden waarmee de klant instemt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk door Soulful Sessions werden aanvaard.

Algemene Voorwaarden

  1. Definities

– Tickets: Toegangsbewijzen voor evenementen georganiseerd door “Soulful Sessions”.

– Merchandise: Producten verkocht via de webshop van “Soulful Sessions”, exclusief tickets.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen, aankopen en verkopen van zowel tickets als merchandise via de website en webshop van Soulful Sessions. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

  1. Aanbod en Bestelling

– Tickets: De beschrijving van het evenement, de locatie, datum en prijs worden duidelijk vermeld. De aankoop van een ticket houdt de bevestiging in dat de klant het evenement zal bijwonen.

– Merchandise: Producten worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven. Fouten die zijn ontstaan in de presentatie, zoals onopzettelijke fouten of typfouten, binden Soulful Sessions niet.

  1. Retourneringen (Webshop Merchandise)

Overeenkomstig het Belgisch consumentenrecht heeft u, indien u een natuurlijk persoon bent die handelt voor doeleinden die geen verband houden met uw beroepsactiviteit of commerciële activiteit, het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de merchandise te melden dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden. U dient ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

De merchandise moet binnen deze 14 dagen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd. Na ontvangst en inspectie van de retourzending storten wij het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terug. Retour verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij het product bij ontvangst defect was of er een verkeerd product werd geleverd. Betreffende herroepingen kan u gebruikmaken van het modelformulier voor herroepingen via deze link Microsoft Word – Formulier-herroeping_DEF.docx (fgov.be). U kan eveneens een e-mail sturen naar hello@soulfulsessions.be

  1. Tickets

Gekochte tickets kunnen niet worden geretourneerd, geruild of terugbetaald. Indien een evenement wordt geannuleerd of verplaatst, zullen klanten worden geïnformeerd over de verdere stappen. De klant zal de mogelijkheid krijgen tot terugbetaling, tenzij het evenement werd geannuleerd of verplaatst ten gevolge van overmacht. In dat laatste geval zal de klant worden geïnformeerd over de verdere stappen.

  1. Betaling

Betalingen voor zowel tickets als merchandise worden onmiddellijk uitgevoerd bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de keuze uit verschillende betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden.

  1. Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan kan Soulful Sessions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, schade of diefstal veroorzaakt aan de klant tijdens een evenement of door het gebruik van de gekochte merchandise.

  1. Klachten

Klachten betreffende de levering of kwaliteit van merchandise of betreffende de organisatie van een evenement dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na levering van het product of het evenement.

  1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op soulfulsessions.be gepubliceerd. De versie van algemene voorwaarden, zoals van toepassing op het moment van plaatsen van de bestelling, blijft van toepassing op de lopende bestelling.

SOUL BV
Mechelsesteenweg 82 bus 12
2018 Antwerpen
BE0804.730.509

hello@soulfulsessions.be

Valuta:

Alle producten worden verkocht in Euro (€)